Игри

Информация за страница Матури

   Различните матури, които се провеждат абсолютно всяка година в училищата из цялата страна, имат за цел да проверят знанията на завършващите ученици и да им гарантират получаването на дипломи за завършено средно образование. Практически без да вземем този вид изпити, ние няма как да се считаме за завършили 12-ти клас. Макар че завършването е по-рано от изпитите, неявяването на тях или получаването на слаб 2 отлага така чаканото от всички дипломиране. За щастие може да се явим на поправителна сесия през септември, както е характерно за висшите учебни заведения, известни като университети. Задължителният избор е по още един предмет освен български език и литература, а някои дори имат желание и амбиции да се пробват на трети изпит. Той обаче е изцяло по желание – задължителни са два предмета. След като излязат и двете оценки, на базата на сумирания общ резултат се определя успеха, който имаме и се разбира дали балът ни стига за кандидатстване в университет.

    За да се получи така обаче, задължително трябва да сме взели и двете си матури най-малко със среден 3. Днес много университети позволяват на кандидат студентите направо да влязат в някоя специалност само с оценките от тези изпити, без да се налага допълнително да се явяват на предварителен и редовен изпит. Тази тенденция е налице в последните години и засега убедително се запазва, което е сигурен белег за недостига на студенти в университетите. Заведенията приемат хора дори на допълнително четвърто класиране, а по принцип общият им брой е най-много три. Матурата се нарича още зрелостен изпит, а за нея се подготвяме през цялата ни последна учебна година. Това става посредством тренировъчни тестове или извънкласни дейности – например отделяне по няколко часа на ден вкъщи по предмета, по който сме решили да се явим. Ходенето на частни уроци също е често срещан вариант и много родители плащат необходимата такса. Факт е обаче, че и сами можем да се подготвим на желаното високо ниво, стига да сме сериозни, а така спестяваме немалко пари от уроците, което е един от най-големите ни разходи в годините на преход от училище към университет.

     Първата от общо двете матури – тази по български език и литература, задължително се провежда на територията на училището, в което учим. Що се отнася до втората, тя е в различно учебно заведение, което често пъти е разположено на далечно разстояние. Така че е задължително да намерим локацията му, така че да не закъснеем и да се явим в класната стая в точно уречения час. Освен че трябва да сме седнали на чина поне 30 минути преди началото на изпита, дори една минута закъснение ни лишава от правото да се явим и това значи, че директно оставаме за поправителната септемврийска сесия. На тези изпити задължително има квестори, които следят за реда в стаята и най-вече дали някой не прави опити да преписва. Една от предохранителните мерки в тази насока е събирането на всички мобилни телефони и чанти на едно място. Явяващите се имат право да си носят вода за пиене и храна.

eXTReMe Tracker